Jak pod iOS i iPadOS łatwo wyłączyć WiFi oraz Bluetooth

Co prawda w systemie iOS oraz iPadOS dostępne jest Centrum Sterowania umożliwiające szybkie wyłączenie WiFi oraz Bluetooth to zamiast fizycznej dezaktywacji układów rozłączane są tylko sieci i urządzenia. Na szczęście aplikacja Skróty oferuje szybkie, całkiem wygodne i niezawodne rozwiązanie.

W przeciwieństwie do trybu samolotowego nie nastąpi rozłączenie z siecią komórkową i inni będą mogli dodzwonić się na posiadany numer telefonu.

Co prawda odpowiedni skrót trzeba będzie przygotować, ale, jak się za chwilę okaże, jest to bardzo proste. Chcąc wyłączać jedynie Wi-Fi można pominąć kroki 6-8, zaś tylko bluetooth: 3-5.

  1. Wpierw uruchom aplikację Skróty. Gdyby nie było jej w systemie pobierz ją za pomocą App Store.
  2. Wybierz pozycję Utwórz skrót lub skorzystaj z ikonki plusa widocznej w prawym-górnym rogu ekranu.
  3. Stuknij przycisk Dodaj czynność co wyświetli dość długą listę dostępnych akcji.
  4. U góry, w polu Szukaj aplikacji i czynności wpisz wifi co pokaże akcję o nazwie Ustaw sieć Wi-Fi.
  5. Wybierz ją i stuknij napis na końcu zdania aby zamienić jego wartość na Wył.
  6. Ponownie stuknij przycisk Dodaj czynność (mając przynajmniej jedną akcję będzie on wyświetlony jako znak plus).
  7. W polu Szukaj aplikacji i czynności wpisz bluetooth i wybierz Ustaw Bluetooth. Stuknij napis na końcu zdania aby zamienić go na Wył..
  8. Wybierz przycisk Dalej widoczny w prawym górnym rogu ekranu.
  9. Wybierz nazwę dla skrótu oraz, jeśli chcesz, kolor i wygląd ikony.
  10. Na koniec dotknij przycisk OK.

Utworzony w ten sposób skrót można umieścić jako ikonę na ekranie początkowym, jako ikonę na liście aplikacji bądź ustawić komendę głosową.