W jakich plikach Windows przechowuje ikony

Niekiedy twórcy aplikacji nie dostarczają wraz z nią domyślnej ikony i, gdy liczą się walory estetyczne, konieczne jest skorzystanie z tych dostępnych w systemie. Ich liczba jest dość duża, aczkolwiek są umieszczone w różnych plikach.

Ustawianie własnych ikon poza walorami estetycznymi ułatwia ich późniejsze odnalezienie. Pozwala to na uniknięcie błędów wynikających z uruchomienia złego skryptu.

Generyczne zestawy ikon

Zestawy te to misz-masz ikon ze wszystkich kategorii które sprawdzą się gdy szybko trzeba coś ustawić.

 • %systemroot%\explorer.exe – foldery, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\imageres.dll – akcje, foldery, sieci, typy plików, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\shell32.dll – akcje, foldery, sieci, typy plików, urządzenia.

Sprzęt komputerowy, peryferia i urządzenia mobilne

Wszelakie rodzaje urządzeń, ekrany, myszki, drukarki, klawiatury, kontrolery gier, karty rozszerzeń, głośniki, statusy urządzeń i łączności.

 • %systemroot%\system32\ddores.dll – ekrany, kontrolery. multimedia, nośniki, peryferia, sprzęt, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\dmdskres.dll – foldery, nośniki.
 • %systemroot%\system32\mmres.dll – multimedia, peryferia.
 • %systemroot%\system32\sensorscpl.dll – sensory, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\setupapi.dll – ekrany, kontrolery, nośniki, peryferia, sprzęt, złącza.
 • %systemroot%\system32\wiashext.dll – multimedia, obrazowanie, peryferia, sprzęt, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\wmploc.dll – multimedia, nośniki, peryferia, sprzęt, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\wpdshext.dll – poziom baterii, urządzenia.

Sprzęt, urządzenia, połączenia i lokalizacje sieciowe

Związane z sieciami komputerowymi. Statusy połączenia sieciowego, poziom sygnału, foldery i zasoby udostępnione.

 • %systemroot%\system32\netcenter.dll – połączenia, poziom sygnału wifi, sieci.
 • %systemroot%\system32\netshell.dll – połączenia, typy sieci, urządzenia sieciowe.
 • %systemroot%\system32\networkexplorer.dll – połączenia sieciowe, urządzenia, peryferia.
 • %systemroot%\system32\dsuiext.dll – foldery, połączenia sieciowe, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\pnidui.dll – statusy połączenia sieciowego.
 • %systemroot%\system32\mstscax.dll – pulpit zdalny, statusy połączenia.

Klasyczne wersje systemu Windows

Ikony ze starszych wersji systemu. Cechowały się małą liczbą kolorów, mniejszą rozdzielczością i niekiedy przedstawianiem dziwnych obiektów. Na przykład zszywacza.

 • %systemroot%\system32\pifmgr.dll – klasyczne, różne.
 • %systemroot%\system32\moricons.dll – klasyczne, programy.
 • %systemroot%\system32\compstui.dll – klasyczne, sprzęt, statusy, urządzenia.
 • %systemroot%\system32\mmcndmgr.dll – foldery, klasyczne, sprzęt, statusy, urządzenia.

Inne ikony

 • %systemroot%\system32\accessibilitycpl.dll – funkcje dostępności.
 • %systemroot%\system32\ieframe.dll – Internet Explorer.