Jak w PowerShellu wyświetlić wszystkie właśności zwracane przez polecenie

Podczas wywoływania poleceń w PowerShellu zwracana jest jedynie część dostępnych informacji na temat własności lub metod. Często jednak można uzyskać ich dużo więcej, i choć przydają się okazjonalnie to z ich pomocą można niekiedy bardzo ułatwić sobie pracę.

Pełną listę własności i metod można uzyskać przekazując wynik polecenia do komendy Select-Object * (lub krócej select *).

PS C:\> Get-Item .\Windows\


  Directory: C:\


Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-----    15.04.2020   16:56        Windows

PS C:\> 
PS C:\> Get-Item .\Windows\ | Select-Object *


PSPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Windows\
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\
PSChildName    : Windows
PSDrive      : C
PSProvider    : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer   : True
Mode       : d-----
BaseName     : Windows
Target      : {C:\Windows}
LinkType     :
Name       : Windows
FullName     : C:\Windows\
Parent      :
Exists      : True
Root       : C:\
Extension     :
CreationTime   : 15.09.2018 08:09:26
CreationTimeUtc  : 15.09.2018 06:09:26
LastAccessTime  : 15.04.2020 16:56:04
LastAccessTimeUtc : 15.04.2020 14:56:04
LastWriteTime   : 15.04.2020 16:56:04
LastWriteTimeUtc : 15.04.2020 14:56:04
Attributes    : DirectoryPS C:\>