Tag: ssh

Jak pod Windows wygenerować klucze SSH

Coraz więcej usług takich jak repozytoria kodu i serwery w chmurze wykorzystuje do autentykacji klucze SSH. Jest to bardzo wygodny sposób jednak wpierw trzeba wygenerować parę kluczy SSH. Jak zrobić to pod Windows? Czytaj dalej

Jak przechwycić linie zawierające konkretny tekst

Przy pracy na serwerach *nixowych przez SSH, korzystaniu z windowsowego wiersza poleceń lub PowerShella przydatna jest możliwość wyświetlenia linii zawierających konkretny ciąg znaków. Dzięki temu można łatwo znaleźć odpowiednie miejsce w pliku konfiguracyjnym lub filtrować pliki logów. Czytaj dalej