Jak do polecenia Grep przekazać wiele wzorców

Grep to polecenie służące do wyszukiwania i wypisywania ciągów znaków pasujących do wzorca w postaci wyrażenia regularnego. Choć zwykle wykorzystuje się jeden wzorzec nic nie stoi na przeszkodzie by przekazać ich więcej.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

Na większości systemów operacyjnych wystarczy zastosować polecenie grep -E 'pierwszy_wzorzec|drugi_wzorzec'. Oczywiście wywołanie po komendzie która wypisze tekst jaki ma być przeszukany.

Za przykład posłuży wypisanie linii zawierających słowa gór oraz pól w inwokacji Pana Tadeusza.

# more inwokacja.txt | grep -E 'gór|pól'
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

Gdyby z pierwszym poleceniem wystąpiły jakieś problemy, można skorzystać z alternatywnej składni polecenia w postaci grep 'pierwszy_wzorzec\|drugi_wzorzec'. Powinna ona się spisać przy starszych wersjach grepa.

# more inwokacja.txt | grep 'gór\|pól'
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,