Jak pod Linuxem policzyć rekursywnie wszystkie pliki w katalogu

Są sytuacje w których oprócz rozmiaru katalogu potrzebna jest liczba znajdujących się w nim plików. Nie trzeba chyba dodawać, że powinny powinny być policzone też w podkatalogach (rekursywnie).

Można wtedy skorzystać z kombinacji poleceń find oraz wc co sprowadza się do następującej komendy: find /sciezka/do/katalogu/ -type f -print | wc -l. Zatem aby sprawdzić ilość plików w katalogu /bin wystarczy skorzystać z find /bin/ -type f -print | wc -l.

Zliczenie wszystkich plików w katalogu /bin

Skomentuj