Jak pod Linuxem sprawdzić status SMART dysku twardego

SMART to mechanizm monitorowania i informowania o błędach jakie występują podczas działania dysku twardego. Na podstawie zapisywanych metryk aplikacje są w stanie określić stan dysku twardego. Oto jak zrobić to pod Linuxem.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

Wpierw, za pomocą ulubionego managera pakietów należy zainstalować paczkę smartmontools. W przypadku Centosa komendą będzie sudo yum install smartmontools.

Następnie wystarczy skorzystać z komendy sudo smartctl -a identyfikator_dysku, na przykład sudo smartctl -a /dev/sda.

radek@centos.local:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64] (local 
build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:   Seagate Barracuda 7200.10
Device Model:   ST3250310AS
Serial Number:  tajny numer seryjny :)
Firmware Version: 4.ADA
User Capacity:  250,000,000,000 bytes [250 GB]
Sector Size:   512 bytes logical/physical
Device is:    In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:  Sun Aug 6 13:59:09 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

Smartctl zwraca dużo więcej informacji (w tym wartości poszczególnych metryk) które zostały wycięte z powyższego zrzutu.