Jak pod Linuxem sprawdzić zainstalowaną wersję Postfixa

Próbując rozwiązać problemy z Postfixem dobrze jest wpierw sprawdzić jego aktualną wersję. Poniższy sposób bazuje na dostępnych w programie poleceniach, a nie na informacji pochodzącej z menedżera pakietów.

I tak, aby sprawdzić zainstalowaną wersję Postfixa wystarczy skorzystać z polecenia postconf mail_version. W zależności od systemu koniecznym może być jego wywołanie z wykorzystaniem sudo.

# sudo postconf mail_version
mail_version = 2.10.1

Skomentuj