Jak pod Linuxem utworzyć alias dla pojedynczego lub wielu użytkowników

Linuxowe aliasy to świetny sposób na tworzenie prostszych nazw dla często używanych komend, szczególnie gdy ich wpisywanie jest czasochłonne bądź składnia trudna do zapamiętania. Dodatkowo można tworzyć aliasy dostępne dla jednego bądź wszystkich użytkowników.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

Dla przykładu zostanie utworzony alias o nazwie eip który po wywołaniu zwróci zewnętrzny adres IP systemu. Treścią aliasu będzie komenda wget http://ipinfo.io/ip -qO - pożyczona z opublikowanego jakiś czas temu wpisu.

Alias dla pojedynczego użytkownika

Większość przewodników sugeruje dopisanie treści aliasu bezpośrednio do pliku .bashrc co jest sposobem poprawnym lecz w dłuższej perspektywie mogącym prowadzić do bałaganu.

Dużo lepszym wyjściem będzie utworzenie osobnego pliku o nazwie .bash_aliases który posłuży do tworzenia nowych aliasów. Można to łatwo utworzyć wywołując poniższe polecenie.

$ echo "alias eip='wget http://ipinfo.io/ip -qO -'" >> ~/.bash_aliases

Następnie, za pomocą ulubionego edytora, należy otworzyć plik ~/.bashrc i dopisać w nim następującą instrukcję.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi

Dzięki niej przy tworzeniu nowej sesji będzie wywoływania zawartość pliku ~/.bash_aliases. Na koniec wystarczy wydać polecenie . ~/.bashrc by nowo dodany alias stał się aktywny.

Alias dla wszystkich użytkowników

Aby utworzyć alias dostępny także dla innych użytkowników należy w katalogu /etc/profile.d/ utworzyć plik aliases.sh i w miarę potrzeb umieszczać w nim kolejne polecenia tworzące aliasy.

$ sudo su -
[sudo] password for radek:
$ echo "alias eip='wget http://ipinfo.io/ip -qO -'" >> /etc/profile.d/aliases.sh