Jak pod Linuxem wywoływać polecenia jedno po drugim

Jedną z przydatniejszych funkcji rozmaitych powłok Linuxa jest możliwość przekazywania poleceń które zostaną wywołane jedno po drugim. Przy czym można to zrobić na kilka sposobów w zależności od potrzeb.

Podstawowy sposób to wykorzystanie średnika ; do oddzielenia poszczególnych poleceń które zostaną wykonane jedno po drugim.

[radek@centos.local ~]$ polecenie_pierwsze ; polecenie_drugie ; polecenie_trzecie

Częściej używanym jest operator && który wywoła kolejne polecenie jedynie gdy poprzednie zakończyło się sukcesem. Na przykład instalowanie pakietów z nowego repozytorium ma sens jedynie gdy zostało ono pomyślnie dodane.

[radek@centos.local ~]$ polecenie_pierwsze && polecenie_drugie && polecenie_trzecie

Ostatni sposób to wykorzystanie || który będzie uruchamiał kolejne polecenia aż któreś nie zakończy się sukcesem.

[radek@centos.local ~]$ polecenie_pierwsze || polecenie_drugie || polecenie_trzecie

Skomentuj