Jak pod Windows rozdzielić poszczególne słowa tekstu na osobne linie

Przenosząc dane pod Windows z jednej aplikacji do drugiej czasami trzeba dokonać na nich pewnych modyfikacji. Chcąc rozdzielić pojedyncze słowa w tekście na osobne linie można skorzystać z kilku sposobów, ale najprostszym z nich jest wykorzystanie Notepad++.

Sam program można pobrać ze strony głównej projektu, zaś jego instalacja sprowadza się do przeklikania kreatora, którego domyślne ustawienia powinny wystarczyć w większości przypadków.

Widok programu Notepad++ z przykładowym tekstem.

Po umieszczeniu oknie programu tekstu do modyfikacji należy z menu Szukaj wybrać opcję Zamień… lub wcisnąć kombinację klawiszy ctrl + h.

Widok okna "zamień" służącego do zamiany spacji na nowe linie.

Następnie w oknie Zamień wprowadzić następujące ustawienia:

  • Szukany tekst:   (pojedyncza spacja).
  • Zamień na: \r\n.
  • Tryb szukania: Rozszerzony (\n, \r, \t, \0, \x…).
Efekt końcowy. Każde słowo jest w osobnej linii.

Na koniec pozostaje kliknąć przycisk Zamień wszystkie.

Używając tej metody można także pozbyć się niepotrzebnych znaków interpunkcyjnych ustawiając je jako szukany tekst i zamienić je na pustą wartość.