Jak pod Windows sprawdzić które programy były ostatnio instalowane lub aktualizowane

Gdy system Windows nagle zacznie pracować wolniej lub wyświetlać niebieskie ekrany śmierci diagnozowanie najlepiej zacząć od sprawdzenia które programy były ostatnio instalowane lub aktualizowane.

Można to łatwo zrobić uruchamiając Panel sterowania i wybierając kolejno pozycję Programy oraz Programy i funkcje. Wyświetlone zostanie okno w którym po chwili pojawią się wszystkie zainstalowane aplikacje.

Na koniec wystarczy posortować listę według daty instalacji klikając nagłówek kolumny Zainstalowano aż strzałka wyświetlona nad etykietą będzie wskazywać na dól.

Posortowana według daty lista ostatnio instalowanych programów