Jak pod Windows wygenerować klucze SSH

Coraz więcej usług takich jak repozytoria kodu i serwery w chmurze wykorzystuje do autentykacji klucze SSH. Jest to bardzo wygodny sposób jednak wpierw trzeba wygenerować parę kluczy SSH. Jak zrobić to pod Windows?

Z pomocą przychodzi narzędzie o nazwie PuTTYgen dostępne na oficjalnej stronie projektu. Po jego pobraniu i uruchomieniu należy upewnić się, że w Type of key to generate ustawiono wartość SSH-2 RSA, zaś Number of bits in a generated key wynosi 2048. Po tym zabiegu wystarczy kliknąć przycisk Generate.

Główne okno programu PuTTYgen

Konieczne jest teraz wygenerowanie pewnej ilości losowych danych co sprowadza się do poruszania kursorem w wolnej przestrzeni poniżej paska postępu aż do momentu gdy ten wypełni się.

Generowanie losowości w PuTTYgen

Na koniec w polu Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file wyświetlony będzie klucz publiczny który należy umieścić w pliku authorized_keys (jak sugeruje opis) lub wprowadzić w konfiguracji konta do repozytorium lub w panelu zarządzania serwerem wirtualnym.

Wygenerowany klucz publiczny za pomocą PuTTYgen

Jeżeli klucz ma być wykorzystywany w skrypcie uruchamianym na serwerze za pomocą Crona lub innego narzędzia używanie passphrase uniemożliwi jego funkcjonowanie. Wykonanie skryptu utknie w momencie pytania o hasło, które siłą rzeczy nie będzie mogło być podane.

Klucz publiczny na nic jednak się nie zda bez pasującego do niego klucza prywatnego. Dla porządku i zwiększonego bezpieczeństwa można w polu Key comment opatrzyć go komentarzem oraz zabezpieczyć hasłem, które trzeba wpisać w Key passphrase i Confirm passphrase. Na koniec wystarczy zapisać oba klucze korzystając z Save public key oraz Save private key.