Jak pod Windows znaleźć plik wykonywalny aplikacji

Czasem trzeba szybko otworzyć katalog w którym znajduje się plik wykonywalny aplikacji aby wykonać w nim pewne działania. Choć czynność ta jest dość prosta, a sposobów kilka, to różni je stopień komplikacji, szybkość i uniwersalność. Jest jednak najwygodniejszy.

Aby znaleźć plik wykonywalny aplikacji należy ją wpierw uruchomić i otworzyć Menedżera zadań na przykład wciskając klawisze ctrl + shift + esc.

Następnie w zakładce Procesy trzeba znaleźć uruchomioną uprzednio aplikacje, kliknąć w nią prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybrać pozycję Otwórz lokalizację pliku.

Menedżer zadań umożliwia szybkie znalezienie lokalizacji pliku wykonywalnego programu

Skomentuj