Jak podłączyć się do instancji MS SQL na konkretnym porcie

Raz na jakiś czas zdarzyć się może potrzeba podłączenia Microsoft SQL Management Studio do instancji na konkretnym porcie. Jednakże konstrukcja składająca się z adresu serwera oddzielonego dwukropkiem od numeru portu nie chce działać. Dlaczego?

Przy konfiguracji nowego połączenia z bazą danych w adres serwera należy oddzielić od numeru portu za pomocą przecinka. Przy założeniu, że serwer ma adres 192.168.1.120 i nasłuchuje na porcie 8721 należy wpisać 192.168.1.120,8721.

Nowe połączenie do bazy