Jak usunąć partycję OEM

Producenci komputerów zwykle przechowują na tego typu ukrytych partycjach dane potrzebne do odzyskania systemu, bądź przywrócenia go do stanu początkowego. Najczęściej jednak oferują też nośnik niezbędny do samodzielnej instanacji, a wtedy partycja OEM jest tylko marnowaniem miejsca.

Niestety tej partycji nie da się usunąć za pomocą dostępnego w systemie programu Zarządzanie komputerem.

Okno "Zarządzanie komputerem"

Najpierw trzeba uruchomić program diskpart, dostępny w każdym systemie Windows. Najprościej wcisnąć ctrl + r, w oknie Uruchamianie wpisać diskpart i kliknąć OK lub nacisnąć enter. Możliwe, że system zapyta się czy pozwolić programowi na wprowadzanie zmian w systemie. Należy odpowiedzieć twierdząco.

Teraz za pomocą komendy list disk należ sprawdzić, jakie dyski są widoczne w systemie. Porównując rozmiary i procenty wolnego miejsca łatwo zidentyfikować właściwy napęd. W moim przypadku był on oznaczony jako Disk 1, zatem komenda to select disk 1.

Następnie trzeba zidentyfikować odpowiednią partycję za pomocą komendy list partition. Gdy ponownie uda się określić właściwą partycję – u mnie Partition 1. Zatem dla mnie komenda to select partition 1.

Jeżeli nie ma wątpliwości, czy została wybrana właściwa partycja. Została, prawda? Pozostaje ją usunąć za pomocą komendy delete partition override. Gotowe.

Proces kasowania partycji OEM