Jak w iOS zeskanować kod QR

Kody QR są obecnie do przekazywania niewielkich ilości danych które wygodnie można odczytać za pomocą telefonu bądź tabletu. Pod iOS można zainstalować specjalne aplikacje, choć w zupełności wystarczy wbudowana aplikacja Aparat.

Po jej uruchomieniu trzeba upewnić się iż wybrano tryb Zdjęcie lub Kwadrat oraz nakierować telefon lub tablet na kod QR. Po krótkiej chwili jego zawartość powinna zostać odczytana, a na ekranie zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.

Można przyspieszyć cały proces skanowania kodów otwierając Ustawienia i przechodząc do pozycji Centrum sterowania. Tam, po wybraniu Dostosuj narzędzia wystarczy stuknąć duży symbol + obok pozycji Skanuj kod QR.

Operacja ta umieści odpowiedni skrót w menu wyświetlanym po przesunięciu palcem w górę od dołu ekranu. Po jego wybraniu aparat zostanie uruchomiony automagicznie w odpowiednim trybie, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.