Jak w PowerShellu jednocześnie pobrać wpisy DNS dla wielu domen

Zmieniając rekordy DNS dla wielu domen nieodzowna jest odpytywanie rozmaitych serwerów. Na ogół proces indywidualnego odpytywania jest dość żmudny, lecz używając PowerShella można go bardzo uprościć.

Wpierw konieczne jest utworzenie tablicy przechowującej adresy poszczególnych domen oraz przekazanie jej wartości do polecenia Resolve-DnsName. Całość to kwestia dwóch poleceń które ilustruje poniższy przykład.

PS C:\> $domeny = ('techniczny.net', 'www.techniczny.net', 'grafi.techniczny.net')
PS C:\> $domeny | ForEach-Object { Resolve-DnsName -Name $_ -Server 8.8.8.8 }

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress----                      ----  ---  -------  ---------
techniczny.net                 A   15374 Answer   46.101.248.234
www.techniczny.net               A   21599 Answer   46.101.248.234
grafi.techniczny.net              A   21599 Answer   46.101.248.234


PS C:\>

Skomentuj