Jak w PowerShellu zmienić nazwę komputera

Chwila nieuwagi przy instalacji Windowsa i nazwa komputera może składać się z niemal bezsensownego ciągu znaków. Opisany jakiś czas temu okienkowy sposób zmiany nazwy komputera działa bez zarzutu, ale dla porządku warto podać metodę z użyciem PowerShella.

W pierwszej kolejności należy uruchomić PowerShella z uprawnieniami administratora. W przeciwnym przypadku podczas wykonywaniu kolejnego kroku zwrócony zostanie komunikat o odmowie dostępu.

Następnie wystarczy wydać polecenie Rename-Computer -NewName nowa_nazwa_komputera. Po jego pomyślnym wykonaniu zostanie wyświetlona informacja o konieczności restartu, co można wykonać komendą Restar-Computer. Osoby niecierpliwe mogą dodać do niej parametr -Force.

Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\> Rename-Computer -NewName Media-PC
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer Radek-PC.
PS C:\> Restart-Computer -Force