Jak zapisać zawartość bazy MS SQL do pliku używając SSMS

Niezależnie czy używany jest mySQL bądź MS SQL niekiedy przydatne jest zrzucenie całej bazy danych do pojedynczego pliku SQL. Jakiś czas temu przedstawiono sposoby dla mySQLa, zatem pora by opisać zrzut bazy MS SQL z wykorzystaniem SQL Server Management Studio.

W pierwszej kolejności, po uruchomieniu SSMS i zalogowaniu się do wybranego serwera i rozwinięciu w Object Explorer sekcji Databases należy kliknąć prawym klawiszem myszy na bazie którą chce się wyeksportować i z menu podręcznego wybrać Tasks, a następnie Generate Script….

Okno z informacjami wstępnymi eksportu bazy

W oknie kreatora zostaną wpierw wyświetlone informacje wstępne. Osoby bardziej obyte mogą, po ich przeczytaniu, zaznaczyć u dołu opcję Do not show this page again by w przyszłości nie były one wyświetlane. Niezależnie od wyboru należy przejść dalej.

Okno wyboru które obiekty mają znaleźć się w zrzucie bazy

Teraz należy zadecydować czy w zrzucie mają być zawarte wszystkie rodzaje obiektów, czy tylko te wybrane. Najprostszym wyjściem jest pozostawienie domyślnej opcji eksportu całej bazy i wszystkich jej rodzajów obiektów.

Definiowanie miejsca zapisu zrzutu bazy

W dalszej kolejności trzeba zdecydować w jaki sposób skrypt ma być zachowany. Domyślna opcja Save to file spowoduje zapisanie wszystkiego do zdefiniowanego pliku. Alternatywnie wybierając Save to Clipboard można umieścić skrypt w schowku lub używając Save to new query window – w nowym oknie zapytania. Domyślne wartości powinny być w sam raz dla 95% przypadków.

Przed przejściem dalej warto kliknąć przycisk Advanced, co otworzy dodatkowe okno z opcjami zaawansowanymi.

Okno opcji zaawansowanych zrzutu bazy

Warto zwrócić w nim szczególną uwagę na pozycję Types of data to script. Domyślnie wybrana opcja: Schema only zapisze jedynie strukturę bazy danych, zaś Data only wyłącznie umieszczone w niej dane. Najlepiej wybrać Schema and data, co spowoduje zapisanie zarówno struktury bazy jak i zawartych w niej danych.
Dokonawszy wyboru można kliknąć przycisk OK i przejść dalej.

Podsumowanie procesu zrzutu bazy danych

Wyświetlone zostanie podsumowanie całego procesu. Warto rzucić okiem czy na pewno wszystko jest w porządku i przejść dalej.

Podsumowanie generowania zrzutu bazy danych

Na koniec przedstawiony zostanie cały proces. Jeżeli wszystko przebiegnie dobrze pozostaje kliknąć przycisk Finish.