Jak zmienić hasło użytkownika MySQL

Od czasu do czasu zachodzi konieczność zmiany hasła używanego do połączenia się z bazą danych. Nie jest to operacja specjalnie skomplikowana i wystarczy do niej wywołanie kilku komend i dostęp do konta roota lub innego z odpowiednimi uprawnieniami.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

W pierwszej kolejności należy nawiązać połączenie z bazą jako root używając polecenia mysql -u root -p. Po jego wywołaniu i wpisaniu hasła zostanie otwarta sesję.

Następnie należy wywołać komendę use mysql;.

Na koniec za pomocą polecenia SET PASSWORD FOR 'nazwaUżytkownika'@'nazwaHosta' = PASSWORD('noweHasło'); zmienić hasło dla użytkownika nazwaUżytkownika i logującego się z nazwaHosta.

Alternatywnie można skorzystać z UPDATE mysql.USER SET Password=PASSWORD('noweHasło') WHERE USER='nazwaUżytkownika' AND Host='nazwaHosta';.

Na koniec trzeba odświeżyć uprawnienia poleceniem FLUSH PRIVILEGES;. Po wszystkim można zakończyć połączenie komendą quit.

Zmiana hasła użytkownika mySQL

W przypadku wielu użytkowników z identyczną nazwą i różnymi hostami (na przykład localhost, 127.0.0.1 i 192.168.1.%) zmianę hasła dla wszystkich jednocześnie najlepiej przeprowadzić używając wariantu drugiej komendy: UPDATE mysql.USER SET Password=PASSWORD('noweHasło') WHERE USER='nazwaUżytkownika';.