Komputer się nie wyłącza, kręci wiatrakami i restartuje

Podejrzewam, że problem pojawia się podczas zamykania Windows. Komputer miast wyłączyć, restartuje się. Najprawdopodobniej w procesie zamykania systemu następuje jakiś krytyczny błąd na który Windows domyślnie reaguje restartem komputera.

Należy zatem dokonać zmian, by system zamiast restartować się wyświetlił komunikat o błędzie. Pozwoli to na dalszą diagnostykę problemu i jego być może rozwiązanie.
Aby wyłączyć automatyczny restart klikamy prawym klawiszem myszy na Mój KomputerWłaściwościZaawansowaneUruchamianie i Odzyskiwanie (Ustawienia) i odfajkowujemy Automatycznie Uruchom Ponownie.

Teraz przy wyłączaniu komputera powinien pojawić się BSoD z komunikatem błędu.