Jak łatwo otworzyć właściwości Systemu, Zarządzanie dyskami, komputerem lub Wiersz polecenia

Istnieje bardzo wygodny sposób na otworzenie okna właściwości Systemu, Zarządzanie dyskami, Zarządzanie komputerem, Wiersz polecenia (do wyboru zwykły albo administrator) i wielu innych opcji.

W tym celu wystarczy skorzystać z kombinacji klawiszy windows + x. Wyświetlone zostanie menu podręczne dające możliwość otwarcia następujących okien:

 • Programy i funkcje.
 • Opcje zasilania.
 • Podgląd zdarzeń.
 • System.
 • Menedżer urządzeń.
 • Połączenia sieciowe.
 • Zarządzanie dyskami.
 • Zarządzanie komputerem.
 • Wiersz polecenia.
 • Wiersz polecenia (jako administrator).
 • Menedżer zadań.
 • Panel sterowania.
 • Eksplorator plików.
 • Wyszukaj.
 • Uruchom.

Ponadto menu podręczne daje możliwość wylogowania sie, uśpienia, restartu i wyłączenia komputera oraz pokazania pulpitu.