Jak utworzyć nową bazę MS SQL

Jedną z zalet MS SQL jest możliwość zarządzania nim za pomocą SQL Server Management Studio. Jednym z zadań jakie można bardzo łatwo wyklikać jest stworzenie nowej bazy MS SQL.

Na początek należy otworzyć SQL Server Management Studio i podłączyć się do serwera. Następnie w Object Explorerze trzeba rozwinąć sekcję serwera i kliknąć prawym klawiszem myszy na pozycji Databases i z menu podręcznego wybrać New database… co otworzy okno tworzenia nowej bazy danych.

Następnie konieczne będzie podanie nazwy dla bazy w polu Database name. Opcjonalnie można przejść do widoku Options i ustawić Recovery model na Simple. Dzięki temu zabiegowi w przypadku mocno używanych baz logi transakcji nie rozrosną się do niebotycznych rozmiarów. Niestety nie da się ich wtedy wykorzystać do odbudowania całej bazy w wypadku awarii.

Tworzenie nowej bazy danych za pomocą SQL Server Management Studio