Jak pod Linuxem dodać użytkownika i nadać mu prawa do sudo

Sudo to polecenie najczęściej używane do uruchomienia aplikacji z uprawnieniami roota. A móc je wywołać użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które na ogół przyznaje się w momencie jego tworzenia (lub gdy ten na to zasłuży).

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

W pierwszej kolejności należy zalogować się na serwerze za pomocą SSH lub uruchomić terminal gdy używane jest środowisko graficzne. Kolejne kroki zależą od dystrybucji Linuxa.

Centos/RHEL

Najpierw należy wydać polecenie sudo adduser nazwaUżytkownika by utworzyć użytkownika i ustawić mu hasło używając sudo passwd nazwaUżytkownika. Aby uniknąć pomyłek system poprosi o dwukrotne wpisanie hasła, a gdyby wpisane hasło było słabej jakości wyświetli ostrzeżenie.

Uprawnienia do sudo nadaje się dodając użytkownika do grupy o nazwie wheel. Można to zrobić wykonując polecenie sudo usermod -G wheel nazwaUżytkownika.

Proces dodawania nowego użytkownika i nadawania praw sudo pod Centosem

Debian/Ubuntu

Pod Debianem/Ubuntu proces jest minimalnie krótszy albowiem wywołanie sudo adduser nazwaUżytkownika jednocześnie wymusi ustawienie nowego hasła i podanie jego podstawowych danych.

Następnie poleceniem sudo usermod -G sudo nazwaUżytkownika dodać go do grupy sudo.

Proces dodawania nowego użytkownika i nadawania praw sudo pod Debianem