Jak pod Linuxem przerwać zamykanie systemu

Polecenie shutdown przyjmuje rozmaite kombinacje argumentów takie jak czas pozostały do zamknięcia systemu czy wiadomość jaka zostanie rozesłana do zalogowanych użytkowników. O ile nie zostanie użyty argument now, proces zamykania można też przerwać.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

Jeżeli z serwera czy komputera korzystają inni użytkownicy najlepiej unikać używania polecenia shutdown now które nie da im szansy na zapisanie swojej pracy.

Zamykanie systemu można przerwać przekazując parametr -c do polecenia shutdown. Na przykład wywołując sudo shutdown -c.

# Zamykanie systemu zostało uprzednio zainicjowane komendą sudo shutdown +10
$ sudo shutdown -c
Broadcast message from root@centos.local (Sun 2019-03-17 11:14:55 EDT):
The system shutdown has been cancelled at Sun 2019-03-17 11:15:55 EDT!
$