Jak w Windows dodać ścieżkę do zmiennej PATH

Zmienna systemowa PATH przechowuje ścieżki katalogów w których system będzie szukał plików wykonywalnych rozmaitych programów. Dzięki niej wiele dostępnych w wierszu poleceń można wywołać podając jedynie nazwę pliku wykonywalnego.

Przykładowo pełna ścieżka polecenia ping to C:\Windows\System32\PING.EXE. Jednak PATH zawiera już C:\Windows\System32 zatem podawanie jej w całości nie jest wymagane.

Wiele programów do poprawnego funkcjonowania wymaga dopisania wskazanej przez ścieżki lub ścieżek do zmiennej PATH. Na ogół instalator robi to automatycznie, czasami jednak wymagana jest ręczna modyfikacja.

Aby to zrobić trzeba uruchomić Panel sterowania oraz przejść do kategorii System i zabezpieczenia.

Sekcja 'System i zabezpieczenia' w Panelu sterowania

Następnie należy wybrać pozycję System oraz kliknąć opcję Zaawansowane ustawienia systemu widoczną po lewej stronie okna.

Wyświetlone zostanie nowe okno w którym trzeba przejść do zakładki Zaawansowane i w jej dolnej części kliknąć przycisk Zmienne środowiskowe.

Zakładka 'Zaawansowane' okna Właściwości systemu

Zostanie otwarte kolejne okno które w górnej sekcji zawiera zmienne dla aktualnie zalogowanego użytkownika, zaś w dolnej widoczne całego systemu.

Wykaz zmiennych środowiskowych

W przypadku zmiennej PATH na ogół modyfikuje się jej systemowy odpowiednik, dlatego w dolnej części okna należy ją odnaleźć, zaznaczyć i kliknąć przycisk Edytuj.

Edycja zmiennej środowiskowej PATH

Wyświetlone zostanie jeszcze jedno okno w którym wypisane będą poszczególne ścieżki składające się na wartość zmiennej. Pozostaje kliknąć przycisk Nowy i w polu tekstowym wpisać pożądaną wartość.

Na koniec klikając w OK wystarczy zamknąć wszystkie pozostałe okna.