Jak pod Linuxem zmienić hasło użytkownika

Niedbały administrator, zapominalski użytkownik lub względy bezpieczeństwa to najczęstsze powody przez które konieczna jest zmiana hasła użytkowników Linuxowych. Choć proces nie należy do skomplikowanych to może on skrywać pewnie niespodzianki.

Chesz przetestować działanie poniższych instrukcji, a nie masz dostępu do serwera Linuxowego? Po rejestacji na DigitalOcean otrzymasz 100 dolarów do wykorzystania w ciągu 60 dni, a z przyjaznym interfejsem uruchomisz ulubioną dystrybucję w ciągu paru minut.

Zmiana hasła aktualnie zalogowanego użytkownika to kwestia komendy passwd po której system poprosi o aktualne i dwukrotne podanie nowego hasła.

radek@centos.local:~$ passwd
Changing password for user radek.
Changing password for radek.
(current) UNIX password:
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
radek@centos.local:~$

Gdy zmiana dotyczy innego użytkownika należy użyć polecenia sudo passwd nazwa_użytkownika i dwukrotnie podać nowe hasło.

radek@centos.local:~$ sudo passwd jnowak
Changing password for user jnowak.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
radek@centos.local:~$

Dodatkowo po ustawieniu nowego hasła dla innego użytkownika warto wymusić jego zmianę przy pierwszym logowaniu wydając komendę sudo passwd nazwa_użytkownika -e.

radek@centos.local:~$ sudo passwd jnowak -e
Expiring password for user jnowak.
passwd: Success
radek@centos.local:~$