Jak zmienić kolor znaku zachęty w PowerShellu

Domyślnie znak zachęty w PowerShellu prezentowany jest w tym samym kolorze co reszta wyświetlanych na ekranie komunikatów i czasami jest trudny do zauważenia. Można jednak temu zaradzić wykorzystując opisany niedawno plik profilu.

Aby zmienić kolor znaku zachęty w PowerShellu wystarczy do pliku profilu dopisać następujący kod. Aby utworzyć wspomniany plik wystarczy posiłkować się instrukcjami zawartymi w osobnym wpisie.

function Prompt
{
    $promptString = "PS " + $(Get-Location) + ">"
    Write-Host $promptString -NoNewline -ForegroundColor Yellow
    return " "
}

W parametrze ForegroundColor przekazano żółty kolor, ale nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić go na inną wartość bądź zawrzeć w znaku zachęty inne informacje takie jak nazwa komputera bądź nazwa użytkownika. Wtedy będzie on przypominał znaki zachęty z systemów linuksowych.