Jak pod Linuxem znaleźć aplikacje nasłuchującą na konkretnym porcie

Po konfiguracji nowej aplikacji lub usługi dobrze zweryfikować czy nasłuchuje ona na odpowiednich portach. Podobnie warto postąpić w przypadku gdy któraś z nich zajmuje port, którego nie powinna.

Tradycyjnie najwygodniej skorzystać z poleceń terminala które zadziałają niezależnie czy korzysta się z GUI lub połączenia przez SSH. Komendą która wyświetli wszystkie połączenia jest sudo netstat -tulpn. Prawdopodobnie gdyby ich liczba była zbyt duża warto wyświetlić linie zawierające konkretny numer portu używając sudo netstat -tulpn | grep numer_portu.

Przykładowy wynik wywołania polecenia sudo netstat -tulpn

Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące:

  • t - Wyświetli porty TCP.
  • u - Zwróci porty UDP.
  • l - Pokaże połączenia ze stanem LISTENING (nasłuchuje).
  • p - Wypisze PID nasłuchującej usługi. Ta opcja wymaga uprawnień roota.
  • n - Wyświetl port zamiast nazwy usługi.

W zależności od potrzeb parametry t i u mogą być pominięte. Wtedy komenda może być zredukowana do: sudo netstat -npl, a w przypadku filtrowania sudo netstat -npl | grep numer_portu.

Skomentuj