Jak za pomocą PowerShella zrestartować lub wyłączyć komputer

Wyłączenie lub restartowanie komputera to jedna z czynności którą można szybciej wykonać za pomocą PowerShella niż korzystać z interfejsu graficznego. Ponadto w przypadku systemów z rodziny Windows Server trzeba podać powód restartu/wyłączenia, co dodatkowo przedłuża całą operację.

W celu zrestartowania komputera wystarczy wydać polecenie Restart-Computer zaś jego wyłączenie to kwestia Stop-Computer. Domyślnie gdy na serwerze zalogowani są inni użytkownicy konieczne będzie użycie parametru -Force (identyczny dla obu komend). Jest to zdecydowanie bardziej eleganckie i czytelne rozwiązanie niż korzystanie z konsolowego polecenia shutdown.

Używając klawisza tab można automagicznie uzupełnić resztę komendy. Z tego powodu aby wywołać Restart-Computer wystarczy wpisać rest i wcisnąć tab a w przypadku Stop-Computer wystarczy samo sto i użyć tab.