Jak pod Windows sprawdzić adres IP routera

Diagnozując problemy z internetem często konieczne okazuje się zalogowanie na routerze w celu sprawdzenia jego konfiguracji lub przeglądnięcia logów urządzenia. Najpierw trzeba zdobyć jego adres IP co nie jest skomplikowanym procesem.

Ponadto sposobów by to zrobić jest całkiem sporo, a do najczęściej stosowanych należą komendy dostępne w Wierszu poleceń lub skorzystanie z Centrum sieci i udostępniania. W zależności od doświadczenia i preferencji obie metody mogą być one używane zamiennie, choć ta pierwsza jest dużo szybsza.

Komenda ipconfig w wierszu polecenia

Pierwszy ze sposobów polega na uruchomieniu programu Wiersz polecenia oraz uruchomienie programu ipconfig który wyświetli podstawowe informacje o połączeniach sieciowych. Adres IP routera będzie opisany jako Brama domyślna lub Default Gateway.

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4a2:e50:adaf:6da1%16
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

C:\>

Wykorzystanie Centrum sieci i udostępniania

W pierwszej kolejności trzeba uruchomić Panel sterowania, wybrać pozycję Sieć i Internet oraz kliknąć Centrum sieci i udostępniania.

Następnie na pasku po lewej stronie należy kliknąć Zmień ustawienia karty sieciowej co wyświetli listę dostępnych w systemie połączeń, przy czym w większości przypadków powinno ich być niewiele.

Teraz trzeba dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonie połączenia oraz w oknie które się pojawi kliknąć przycisk Szczegóły….

Na wyświetlonej liście adres IP routera będzie opisany jako Brama domyślna IPv4.

Gdyby połączenie nie zawierało potrzebnej informacji bądź pole było puste trzeba powtórzyć kroki dla kolejnego połączenia.