Jak w PowerShellu pobrać wszystkie pliki o konkretnej nazwie

PowerShell oferuje rozbudowane możliwości pobierania i wyświetlania plików pasujących do rozmaitych kryteriów oraz przekazywanie ich do innych komend lub poleceń. Najczęściej stosowane będzie jednak wynajdywanie plików których nazwa pasuje do zadanego wzorca.

Wszystko to, i więcej, możliwe jest z wykorzystaniem polecenia Get-ChildItem bądź jego aliasu gci. Istotne, w kontekście pobierania plików pasujących do konkretnej nazwy, są w nim parametry Path definiujący ścieżkę która ma być przeszukania oraz wzorzec nazwy, Recurse wymuszający przeszukanie także podfolderów.

Poniższe polecenie wynajdzie wszystkie pliki z rozszerzeniem exe znajdujące się w katalogu C:\Windows.

PS C:\> Get-ChildItem -Path C:\Windows\*.exe


  Directory: C:\Windows


Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
-a----    12.04.2018   01:34     67072 bfsvc.exe
-a----    06.07.2018   16:17    3932672 explorer.exe
-a----    15.06.2018   19:30    1054720 HelpPane.exe
-a----    12.04.2018   01:34     17920 hh.exe
-a----    12.04.2018   01:34     245760 notepad.exe
-a----    12.04.2018   01:34     336384 regedit.exe
-a----    12.04.2018   01:34     130560 splwow64.exe
-a----    12.04.2018   01:34     11776 winhlp32.exe
-a----    12.04.2018   01:34     11264 write.exe


PS C:\>

Skomentuj