Jak pod Windows uzyskać podstawowe informacje o procesorze

Liczbę zainstalowanych procesorów i rdzeni oraz procesorów logicznych można łatwo sprawdzić pod Windows bez instalacji dodatkowych programów. Ponadto system wyświetla informację na temat modelu i taktowania procesora, wsparcia wirtualizacji i inne parametry.

Te wszystkie informacje można zdobyć uruchamiając Menedżera zadań, klikając zakładkę Wydajność i wybierając pozycję CPU. W wypadku braku zakładek wystarczy kliknąć przycisk Więcej szczegółów umieszczony na dole okna. Sposób na szybkie uruchomienie menedżera zadań to kombinacja klawiszy ctrl + shift + esc

Podstawowe informacje o procesorze w Windows 10

Przy okazji warto wyjaśnić niektóre pozycje. I tak:

  • Gniazda – ilość procesorów zainstalowanych w komputerze.
  • Rdzenie – liczba wszystkich rdzeni zainstalowanych w komputerze procesorów.
  • Procesory logiczne – wartość dwa razy większa niż liczba rdzeni oznacza procesor korzystający z Hyper-Threading lub Simultaneous MultiThreading. Procesory logiczne nie są tak wydajne jak fizyczne rdzenie i nie można mówić o dwukrotnie większej wydajności.
  • Wirtualizacja – informuje o włączeniu dodatkowych funkcji procesora umożliwiających jednoczesną pracę wielu systemów w ramach tego samego komputera.