Jak pod Windows znaleźć aplikacje nasłuchującą na konkretnym porcie

Zdarzają się sytuację w których port na którym chce nasłuchiwać usługa jest już zajęty na ogół przez nieznany program, który trzeba znaleźć i wyłączyć lub zmienić jego konfigurację.

Sposób dla zwolenników okienek

Osoby nie przepadające za konsolą powinni uruchomić dostępną w systemie aplikację Monitor Zasobów, przejść do zakładki Sieć i rozwinąć sekcję Porty nasłuchujące. Dla wygody, klikając w nagłówek kolumny Port, można posortować wszystkie wpisy według numeru portu.

Monitor zasobów może wyświetlić listę nasłuchujących procesów

Rozwiązanie z użyciem konsoli

W pierwszej kolejności należy uruchomić Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. Najprościej zrobić to wciskając klawisze ctrl + x i z menu wybrać pozycję Wiersz polecenia (Administrator).

Następnie trzeba wydać polecenie netstat -abno | find /i "listening" | find "80" które wyświetli wszystkie nasłuchujące na porcie 80 aplikacje (numer może być zmodyfikowany, trzeba pamiętać o pozostawieniu cudzysłowów) oraz, na ostatniej pozycji, ich identyfikator procesu.

Ów identyfikator trzeba przekazać do polecenia: tasklist | find "tutaj_wstawić_identyfikator".

Użecie poleceń netstat i tasklist do znalezienia nazwy nasłuchującego procesu