Jak skonfigurować Skype by nie używał portu 80

W domyślnej konfiguracji Skype używa portów 80 i 443 do obsługi dodatkowych połączeń przychodzących. Koliduje to jednak z serwerami WWW, co można łatwo wykryć za pomocą opisanego niedawno sposobu. By temu zaradzić konieczna jest drobna zmiana w konfiguracji Skype.

Po uruchomieniu, w oknie głównym Skype należy wybrać na pasku menu pozycję Narzędzia oraz Opcje…. Następnie w menu po lewej stronie należy rozwinąć sekcję Zaawansowane i przejść do podsekcji Połączenie.

Na koniec wystarczy odznaczyć ustawienie Użyj portów 80 i 443 do dodatkowych połączeń przychodzących.

Okno umożliwiające wyłączenie użycia portów 80 i 443 przez Skype