Jak uruchomić sesję PowerShella na zdalnym komputerze

Sesja zdalna PowerShella to świetny sposób na sprawdzenie konfiguracji komputera, podstawowych usług i logów systemowych. To wszystko bez przeszkód dla pracującej przy nim osobie.

Testowanie nawiązania połączenia zdalnego

Możliwość nawiązania połączenia można sprawdzić poleceniem Test-WsMan nazwa_komputera. Odpowiedni komunikat zostanie zwrócony w wypadku problemów z połączeniem lub konfiguracją odpowiednich usług na zdalnym komputerze.

PS C:\> Test-WsMan DomPc


wsmid      : http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/identity/1/wsmanidentity.xsd
ProtocolVersion : http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd
ProductVendor  : Microsoft Corporation
ProductVersion : OS: 0.0.0 SP: 0.0 Stack: 3.0PS C:\>

Wywoływanie pojedynczych komend na zdalnym komputerze

W przypadku gdy potrzebne jest wykonanie pojedynczej komendy wygodnie jest skorzystać z polecenia Invoke-Command -ComputerName nazwa_komputera -ScriptBlock { komenda } -Credential nazwa_uzytkownika.

PS C:\> Invoke-Command -ComputerName DomPc -ScriptBlock { Get-ChildItem D:\
 } -Credential radek


  Directory: D:\


Mode        LastWriteTime     Length Name                PSComputerName
----        -------------     ------ ----                --------------
d-----    2014-12-19   08:17        Dokumenty              DomPc
d-----    2015-06-08   12:15        Filmy                DomPc
d-----    2017-04-13   12:05        Gry                 DomPc
d-----    2016-09-15   12:39        Muzyka               DomPc
d-----    2015-04-29   12:58        Zdjęcia               DomPc


PS C:\>

Uruchomienie sesji zdalnej

W przypadku gdy sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i konieczne jest otwarcie sesji zdalnej poleceniem Enter-PSSession -ComputerName nazwa_komputera -Credential nazwa_użytkownika. Jak poprzednio, system poprosi o hasło dla nazwa_użytkownika i o ile jego uprawnienia będą odpowiednie uruchomi sesję zdalną.