Jak usprawnić zarządzanie WordPressem za pomocą wp-cli

Wp-cli to bardzo przyjemne narzędzie do obsługi instalacji WordPressa z poziomu konsoli. Zarządzanie wtyczkami, komentarzami, użytkownikami, aktualizacjami czy operacje na bazie danych to tylko niektóre z jego funkcji ułatwiających i automatyzujących codzienne zadania.

Instalacja (i aktualizacja)

Wpierw za pomocą polecenia curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar trzeba pobrać plik. Następnie wystarczy nadać mu możliwość uruchamiania poleceniem chmod +x wp-cli.phar i skopiować do odpowiedniego katalogu z binariami używając komendy sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp-cli.

Instalacja wp-cli

Użycie

By operować na konkretnym WordPressie należy wejść do katalogu w którym jest on zainstalowany używając cd /sciezka/do/katalogu i skorzystać z komendy wp-cli która wyświetli zestaw podstawowych poleceń. Można doczytać wiecej o każdym z nich wpisując wp-cli help nazwaPolecenia lub skorzystać z dokumentacji dostępnej online.

Ekran pomocy wp-cli