Jak w Harmonogramie zadań uruchomić skrypt PowerShella

Harmonogram zadań oprócz programów i poleceń dostępnych w konsoli może uruchamiać też skrypty PowerShella. Co prawda w tym przypadku interfejs jest Harmonogramu zadań nieco niewygodny, ale działa.

Podczas tworzenia nowego zadania tradycyjnie trzeba podać jego nazwę, ustalić kiedy ma być uruchamiane oraz rodzaj akcji: Uruchom program. Kolejnym krokiem będzie ustalenie programu i przekazanie do niego argumentów.

Wywoływanie skryptu PowerShella

I tak w polu Program/skrypt należy podać powershell.exe, a w Dodaj argumenty (opcjonalnie) wpisać -ExecutionPolicy Bypass c:\sciezka\do\skryptu.ps1. Gdyby skrypt przyjmował jakieś parametry wystarczy je przekazać zaraz po jego wywołaniu.

Dodawanie wywołania skryptu w powershellu

Po zakończeniu tworzenia zadania zakładka Akcje w jego podsumowaniu powinna prezentować się jak na screenie poniżej.

Szczegóły dodawania wywołania skryptu w powershellu

Wywoływanie wyrażeń PowerShella

W sytuacji gdy potrzeba wywołać wyrażenie PowerShella, w polu Program/skrypt przekazując powershell.exe oraz w Dodaj argumenty (opcjonalnie) zestaw poleceń jakie mają być wykonane na przykład Invoke-WebRequest https://google.pl/ które otworzy zawartość Google.

Dodawanie wywołania wyrażenia w powershellu

Po utworzeniu zadania zakładka Akcje w jego podsumowaniu powinna wyglądać następująco.

Szczegóły dodawania wywołania wyrażenia w powershellu

Jest to dobry sposób gdy trzeba skorzystać z krótkiego, nieskomplikowanego wyrażenia którego nie warto umieszczać w osobnym skrypcie.

Skomentuj