Jak dodać nowego użytkownika do bazy Azure SQL

Portal Azure umożliwia utworzenie administratora dla serwera, zaś dodając kolejne bazy każda z nich powinna mieć swojego dedykowanego użytkownika. W przypadku Azure opisany jakiś czas temu sposób nie działa, dlatego trzeba skorzystać z kilku zapytań SQL.

Załóżmy, że dla bazy WyjatkowaBaza trzeba utworzyć użytkownika o nazwie WyjatkowaBazaUzytkownik.

W pierwszej kolejności należy wywołać następujące zapytania na bazie master. Utworzą one login wraz z hasłem oraz użytkownika.

CREATE LOGIN WyjatkowaBazaUzytkownik WITH password='cHpXhJr84NdHadCQWGQf'
GO
 
CREATE USER [WyjatkowaBazaUzytkownik] FOR LOGIN [WyjatkowaBazaUzytkownik] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO

Kolejny zestaw zapytań trzeba wywołać na docelowej bazie (czyli WyjatkowaBaza). Utworzy on użytkownika i nada mu uprawnienia db_owner, które wymagane jest dla aplikacji korzystających z Entity Framework.

CREATE USER [WyjatkowaBazaUzytkownik] FOR LOGIN [WyjatkowaBazaUzytkownik] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]
GO
 
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'WyjatkowaBazaUzytkownik';
GO