Jak w iOS jednocześnie przenieść wiele aplikacji między ekranami

Warto od czasu do czasu na swoim iPhone lub iPadzie uporządkować zainstalowane aplikacje poprzez odpowiednie ich rozmieszczenie na innych stronach. Większość użytkowników przenosi je pojedynczo tymczasem można robić to hurtowo.

Z początku cały proces wymaga nieco wprawy, ale z czasem całość przebiega bardzo sprawnie. Najwygodniej też posiłkować się klipem zamieszczonym poniżej, a gdyby coś było niejasne spojrzeć na opis pod nim.

Wpierw należy lekko przytrzymać jedną z ikon aż wszystkie zaczną drżeć. W urządzeniach z 3d touch trzeba nieco wyczucia albowiem zbyt mocny nacisk otworzy menu podręcznych czynności.

Następnie trzeba dotknąć i minimalnie przesunąć jedną z aplikacji do przeniesienia na inną stronę. Ikonka z iksem służąca do kasowania powinna wtedy zniknąć.

Później wystarczy stuknąć pozostałe aplikacje które mają zostać przeniesione. Stosowna animacja pokaże jak dołączają one do aplikacji wybranej w poprzednim kroku.

Na koniec pozostaje przeciągnąć istniejący stos aplikacji na wybraną stronę.