Jak w PowerShellu pobrać wszystkie rozszerzenia plików w katalogu

Gdy zachodzi potrzeba przetworzenia kilkunastu bądź kilkuset tysięcy plików jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest automatyzacja na przykład za pomocą skryptu w PowerShellu. Dobrze jednak wpierw uzyskać wykaz rozszerzeń plików zawartych w zbiorze przeznaczonym do przetworzenia.

Posiadając tę informację łatwiej będzie można zaplanować oraz zaimplementować odpowiedni skrypt. I tak prostszy wariant polecenia wyświetli jedynie unikalne rozszerzenia jakie napotkał w katalogu i jego podkatalogach.

PS D:\nieposortowane_fotografie> Get-Childitem -Recurse -File | Select-Object Extension -Unique

Extension
---------

.jpg
.DNG
.JPG
.psd
.MOV
.RAF
.xmp
.DAT


PS D:\nieposortowane_fotografie>

Odrobinę bardziej rozbudowana wersja wyświetli zestawienie rozszerzeń dla każdego z podkatalogów, aczkolwiek pewnym jej minusem jest generowanie sporej ilości danych.

PS D:\nieposortowane_fotografie> Get-Childitem -Recurse -File | Select-Object DirectoryName, Extension -Unique

DirectoryName              Extension
-------------              ---------
D:\nieposortowane_fotografie                 .jpg
D:\nieposortowane_fotografie\100_0104             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\100_0104             .JPG
D:\nieposortowane_fotografie\101PENTX             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\101_0810             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\102_1910             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\103_2110             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\104_2210             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\105_2610             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\106_2910             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\128_FUJI             .MOV
D:\nieposortowane_fotografie\128_FUJI             .JPG
D:\nieposortowane_fotografie\129_FUJI             .RAF
D:\nieposortowane_fotografie\129_FUJI             .xmp
D:\nieposortowane_fotografie\132_FUJI             .RAF
D:\nieposortowane_fotografie\132_FUJI             .xmp
D:\nieposortowane_fotografie\134_FUJI             .RAF
D:\nieposortowane_fotografie\134_FUJI             .xmp
D:\nieposortowane_fotografie\134_FUJI             .jpg
D:\nieposortowane_fotografie\135_2411             .DNG
D:\nieposortowane_fotografie\136_FUJI             .xmp
D:\nieposortowane_fotografie\136_FUJI             .RAF
D:\nieposortowane_fotografie\136_FUJI             .JPG


PS D:\nieposortowane_fotografie>

Skomentuj