Jak w MS SQL stworzyć użytkownika i nadać prawa do bazy danych

Dobrą praktyką jest by do utworzonej już bazy MS SQL tworzyć dedykowanego użytkownika z uprawnieniami do odczytu i zapisu. Choć podejście Microsoftu jest nieco inne do tego zastosowanego w mySQL proces dodawania użytkownika nie jest nazbyt skomplikowany.

Do utworzonej parę tygodni temu bazy pora dodać obsługującego ją użytkownika: TestowaBaza. Aby to uczynić należy wpierw otworzyć SQL Server Management Studio i podłączyć się do wybranej instancji. Następnie trzeba rozwinąć sekcję serwera oraz pozycję Security, a następnie kliknąć prawym klawiszem na pozycji Logins. W menu podręcznym które zostanie wyświetlone wystarczy wybrać New Login… co otworzy okno tworzenia nowego loginu.

Podstawowe informacje o nowym loginie MS SQL

Teraz trzeba podać jego nazwę w polu Login name oraz hasło w polach Password i Confirm password. Można także odznaczyć opcję Enforce password policy. Alternatywnie można pozostawić tę opcję zaznaczoną, ale odznaczyć dwie następne: Enforce password expiration oraz User must change password at the next login.

Dodatkowo w polu Default database należy wybrać bazę danych do której dostęp ma mieć tworzony użytkownik.

Na koniec konieczne jest jeszcze przejście do widoku User Mapping gdzie w górnej części okna trzeba zaznaczyć to której bazy użytkownika ma mieć dostęp: TestowaBaza. Następnie w dolnej części okna zaznaczyć role db_datawriter i db_datareader.

Dodawanie ról do nowego użytkownika MS SQL