Jak w PowerShellu zmienić serwery DNS połączenia sieciowego

Używanie PowerShella do typowych czynności administracyjnych to przede wszystkim oszczędność czasu (mniej klikania) oraz wygodne wywoływanie ich na zdalnych komputerach. Jedną z takich czynności jest zmiana serwerów DNS dla konkretnej karty sieciowej (połączenia sieciowego).

Aby móc zmienić ustawienia kart sieciowych PowerShell musi być uruchomiony z uprawnieniami administratora.

Wpierw za pomocą komendy Get-NetAdapter trzeba pobrać dostępne interfejsy sieciowe i zapamiętać parametr ifIndex karty której serwery DNS należy zmienić. W tym wypadku ma on wartość 12.

PS C:\> Get-NetAdapter

Name     InterfaceDescription   ifIndex Status  MacAddress     LinkSpeed
----     --------------------   ------- ------  ----------     ---------
Ethernet   Karta Intel(R) Ethe...    12 Up    F8-B1-56-D4-AF-F9   1 Gbps


PS C:\>

Następnie należy skorzystać z polecenia Set-DnsClientServerAddress i przekazać do niego parametry InterfaceIndex oraz Addresses. W razie potrzeby można przekazać więcej wartości parametrów oddzielając je przecinkiem.

PS C:\> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 12 -Addresses 208.67.222.222, 208.67.220.220
PS C:\>

Skomentuj