Jak w Windows włączyć hibernację

Hibernacja, w odróżnieniu od tradycyjnego uśpienia, zapisuje zawartość pamięci na dysku twardym. Dzięki tej metodzie zahibernowany komputer będzie odporny na brak prądu czy wyczerpanie baterii, a do zapisanego w ten sposób stanu można powrócić nawet po wielu tygodniach.

Do prawidłowego funkcjonowania hibernacji Windows na głównej partycji utworzy plik o rozmiarze odpowiadającym ilości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

Warto pamiętać też, że proces hibernowania czy wybudzenia komputera trwa nieco dłużej niż tradycyjne uśpienie. W większości przypadków będą to jednak akceptowalne wartości.

Aby włączyć opcję hibernacji należy wpierw uruchomić Panel sterowania i wybrać kolejno Sprzęt i dźwięk, a następnie Opcje zasilania.

Następnie spośród pozycji wyświetlonych po lewej stronie trzeba kliknąć Wybierz działanie przycisków zasilania oraz Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.

Opcje dotyczące hibernacji w Panelu sterowania.

Używając menu rozwijanych w górnej części okna można zdecydować w jakich okolicznościach komputer ma zostać zahibernowany. Możliwe opcje to naciśnięcie przycisku zasilania, uśpienia oraz, w przypadku laptopów, zamknięcia pokrywy.

Dodatkowo, w jego dolnej części, można wskazać jakie opcje będą dostępne w Menu Start po kliknięciu przycisku zamknięcia systemu.