Jak zapobiec zamykaniu okna konsoli po wykonaniu pliku bat

Pliki bat zawierają zestaw poleceń jakie system Windows ma wykonać po jego uruchomieniu. Może być to kopiowanie, przenoszenie, kompilacja czy uruchomienie innych programów. Umieszczony na pulpicie może zawierać często używane polecenie lub polecenia i uruchamiany gdy zajdzie taka potrzeba. Niestety niewygodą jest zamykanie okna konsoli po wykonaniu ostatniej komendy.

Szczęśliwie można temu dość łatwo zapobiec gdy doda się na jego końcu polecenie PAUSE. Po wykonaniu ostatniego polecenia pojawi się komunikat Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . . oraz, po jego naciśnięciu, okno konsoli zostanie zamknięte. Przykładowa treść (bardzo prostego bata) znajduje się poniżej.

@ECHO OFF
XCOPY c:oryginalny_katalog c:kopia_katalogu /m /e /y
PAUSE