Jak zarchiwizować i przywrócić bazę danych MySQL za pomocą phpMyAdmin

phpMyAdmin to narzędzie do obsługi i zarządzania bazą danych za pomocą wygodnego interfejsu WWW. Najczęściej używane jest w przypadku nieco tańszych kont hostingowych, które pozbawione są bezpośredniego dostępu za pomocą SSH lub RDP.

Archiwizacja (eksport) bazy

Aby zarchiwizować bazę danych MySQL, po zalogowaniu do phpMyAdmin wystarczy zaznaczyć ją na pasku po lewej stronie. Następnie trzeba kliknąć na zakładkę Eksport umieszczoną w jej górnej części, zostawić domyślną metodę eksportu: Szybko – wyświetlane są tylko minimalne opcje, która sprawdza się w 95% przypadków. Następnie należy kliknąć przycisk Wykonaj. Przeglądarka po chwili powinna zacząć ściągać plik ze zrzutem.

Gdyby jednak należało dopasować niektóre opcje eksportu, należy zaznaczyć Dostosuj – wyświetli wszystkie możliwe opcje. Oto niektóre, na które warto zwrócić uwagę.

  • Tabela(e) — Można zaznaczyć tabele, jakie mają znaleźć się w zrzucie. Najlepiej wybrać wszystkie, choć można pominąć te niepotrzebne.
  • Kompresja — Spowoduje skompresowanie pliku z bazą, co skróci czas przesyłania podczas odtwarzania bazy. Użycie kompresji zip może jednak powodować wyczerpanie limitu pamięci i nieudany eksport.
  • Dodaj oświadczenie DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT — Dodaje instrukcję, by przed dodaniem tabeli, widoku czy procedury usunąć tą istniejącą. Przykładowo: mając tabelę użytkownicy, po eksporcie bez tej opcji, późniejszy import nie uda się, gdyż ta tabela już istnieje. Z użyciem tej opcji, tabela zostanie najpierw usunięta (o ile istnieje) a następnie dodana. Oczywiście może być to niebezpieczne gdy są w niej bardzo ważne dane.

Przywrócenie (import) bazy danych

Po zalogowaniu, i wybraniu konkretnej bazy na pasku po lewej stronie, należy użyć Import, a następnie wskazać plik ze zrzutem bazy i kliknąć Wykonaj.