Jak zmapować dysk sieciowy pod OS X

Użytkownicy Windows pracując na Macu pod kontrolą OS X często muszą zastanowić się jak wykonać niektóre, podstawowe czynności. Jedną z nich jest mapowanie udziału sieciowego tak, by używać go jak lokalnego napędu.

Najpierw należy otworzyć aplikację Finder oraz z menu Idź wybrać polecenie Połącz z serwerem…. Alternatywnie można skorzystać ze skrótu klawiszowego Command + k.

Potem, w nowo otwartym oknie, w polu Adres serwera trzeba wpisać smb:// oraz adres udziału sieciowego i kliknąć przycisk Połącz. Jeżeli potrzebne będzie podanie loginu i hasła system poprosi o nie. Gotowe.

Dodawanie udziału sieciowego pod OS X

Niestety po restarcie systemu system nie będzie pamiętał o dodanym dysku. Aby temu zaradzić należy uruchomić Preferencje Systemowe i wybrać pozycję Użytkownicy i grupy. Następnie zaznaczyć aktualnie zalogowanego użytkownika, przejść do zakładki Logowanie i kliknąć na przycisk + znajdujący się u dołu okna.

Na koniec wystarczy wskazać zamontowany dysk, który powinien być po lewej stronie okna Findera w sekcji Udostępniane.

Włączenie automatycznego dodawania dysku sieciowego po uruchomieniu

Opcjonalnie można wymusić, by dyski sieciowe były wyświetlane na Biurku. Aby to zrobić wystarczy uruchomić Finder i z menu Finder wybrać Preferencje i zaznaczyć pole obok Podłączone serwery.

Pokazywanie mapowanych dysków na Biurku