Jak za pośrednictwem Pulpitu Zdalnego wyłączyć lub zrestartować komputer

Podczas pracy za pośrednictwem RDP na zdalnym komputerze przydałoby się go wyłączyć lub zrestartować. Niestety Menu Start domyślnie umożliwia jedynie wylogowanie.

Aby wyłączyć komputer za pośrednictwem Pulpitu Zdalnego wpierw należy uruchomić Wiersz polecenia lub Uruchom dostępne z poziomu Menu start a następnie wydać polecenie shutdown -s. Gdy konieczny jest restart wtedy komenda to shutdown -r.

Dla wygody można utworzyć skrót wyłączający bądź restartujący komputer. Tworząc go, jako polecenie, wystarczy wpisać shutdown -s dla wyłączenia lub shutdown -r dla restartu. Nazwę skrótu i jego ikonę można dopasować do własnych potrzeb.

Skrót służący do wyłączenia komputera

Użycie powyższych poleceń powoduje zamknięcie/restart dopiero po minucie. Gdyby ktoś zmienił zdanie, może anulować proces używając komendy shutdown -a.