Techniczny.net

O komputerach - po ludzku

Jak znaleźć producenta i model nieznanego urządzenia

W sytuacji gdy w systemie nie są zainstalowane wszystkie sterowniki, niektóre podzespoły w menedżerze urządzeń mogą być wyświetlane jako nieznane bądź generyczne urządzenia. Ich identyfikacja, w celu pobrania odpowiedniego sterownika, jest wtedy utrudniona szczególnie gdy chce się uniknąć otwierania obudowy komputera.

Czytaj dalej

Składnia polecenia CHMOD i przykłady użycia

CHMOD (change mode) jest poleceniem używanym do zmiany uprawnień dostępu do plików i katalogów w systemach *nixowych. Ustawienia uprawnień mogą być ustawiane w dwojaki sposób: za pomocą wartości numerycznych oraz literowych. Do wyboru do koloru.

Czytaj dalej

Jaki system plików jest najlepszy dla przenośnego dysku lub pendrive

Domyślnie używany przez Windows system plików NTFS to dobry wybór w 90% przypadków. Sprawy komplikują się jednak gdy trzeba przenosić dane między różnymi systemami operacyjnymi z których każdy często ma swój preferowany format a wsparcie dla innych jest nieco ograniczone. Na szczęście można znaleźć rozwiązanie odpowiednie do własnych potrzeb.

Czytaj dalej

Gdzie jest jest i jak działa plik hosts

Zadaniem pliku hosts jest wspomaganie procesu tłumaczenia przyjaznych adresów domen na zrozumiałe dla komputerów adresy IP. Komputer po wpisaniu adresu w pierwszej kolejności odwołuje się właśnie do niego a później pyta się serwerów DNS.

Czytaj dalej